ATmapa -forex broker - IronFX


Idź do treści

Co to ryzyko walutowe?


Będziemy płacili 5 zł za 1 litr bęzyny ?Czy złoto będzie kosztować 2000 $ za uncję?Jaki będzie kurs CHF na koniec 2010?


Czy warto wchodzić do strefy euro?Co ma wpływ na ceny kredytów?Czy ceny mieszkań będą nadal spadać ?
Czy ceny akcji będą dalej rosły ?
W jakiej walucie brać kredyty?

Być może w tej chwili wydaje Ci się,
że wiedza na temat skutecznego prze-
widywania cen towarów, akcji , kursów
walut jest strasznie skomplikowana i
dostępna jedynie analitykom czy dorad-
com finansowym. Też tak kiedyś myślałem, dopóki nie zacząłem jej poznawać, krok po kroku, własnym tempem.POSDTAWOWE INFORMACJE

Analiza Techniczna

----------------------------------------------------------
Z gazet można się dowiedzieć tylko tego, że kursy walut, towarów czy indeksów gieldowych rosną lub spadają. Ale czemu tak się dzieje - tego tam nie przeczytasz.

_________________________________

----------------------------------------------------------
Zdobądź wiedzę o inwestowaniu, a sam zobaczysz, że to nie jest trudne. Nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie nauki o mechanizmach rynkowych.

__________________________________

----------------------------------------------------------
Odkryj różne sposoby ochrony i pomnażania majątku. Poznaj ich specyfikę oraz potencjalne zyski i ryzyko, jakie się z nimi wiążą.

_________________________________

----------------------------------------------------------
Zostań graczem na rynkach walutowych, towarowych, akcji. Spokojnie planój swoją przyszłość i osiągnij finansową niezależność.

_________________________________

W co inwestować?
_______________________

Który instrument wybrać?
_______________________

Co jest najważniejsze?
________________________

Jakim jesteś inwestorem ?
_______________________

  • Sztuka zarządzania inwestycjami po- lega na nabywaniu i sprzedawaniu akcji, innych papierów warto- ściowych, towarów tak, aby osiągnąć jak najwyższy zysk.


  • Do określenia punktów wejścia lub wyjścia z rynku służy analiza fundamentalna i analiza techniczna, jeśli obie dają sygnały kupna bądź sprzedaży jest to znacząca przesłanka do zawierania transakcji na dowolnym z rynków.


  • Badanie wycinka rzeczywistości wy - maga przyjęcia pewnego algorytmu postępowania, które pozwoli na rozwiązanie postawionego problemu i weryfikację hipotezy. W teorii poznania naukowego pojawia się sofizmatyczne pytanie o cel poznania naukowego. Czy oto zadaniem poznania jest opis świata, czy jego wyjaśnienie, czy odpowiedź na pytanie "jak jest" czy raczej na pytanie "dlaczego tak jest"?
  • Analiza techniczna zajmuje się bada- niem tego co już się wydarzyło na rynku, a nie tym, co powinno się wydarzyć. Analityk techniczny bada poziom cen i obrotów danego instrumentu finansowego w przeszłości, a z zebranych danych poprzez analizę wykresu tworzy możliwą prognozę dalszych zmian kursów. Nie interesują go dane makro ani wydarzenia polityczne - koncentruje się wyłącznie na wykresie, odzwierciedlającym zachowania wszystkich inwestorów - trendy i tendencje.


  • Ceny rysowane na wykresach tworzą różne kształty i formacje. Według analityków technicznych formacje te powtarzają się regularnie i prowadzą do podobnych zachowań rynku. Niektóre z nich zapowiadają spadki cen, inne wzrosty. Na podstawie niektórych można również próbować ocenić jak duże będą ewentualne wzrosty lub spadki.
  • W odróżnieniu od analizy fundamen- talnej, oceniającej ogólną sytuację na rynku, analiza techniczna stosowana jest do wyznaczania momentów zawierania transakcji. Jest wiele koncepcji na temat kształtowania się cykli rynkowych, możemy w nich znaleźć podstawowe zasady analizy technicznej: rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, historia się powtarza.


  • Analiza fundamentalna opiera się na obserwowaniu sytuacji makro - ekonomicznej w danym kraju i na świecie oraz analizie jak zmiany w gospodarce wpłyną na popyt i podaż danej waluty, towaru, a co za tym idzie na cenę. W tym celu trzeba na bieżąco śledzić wydarzenia polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz obserwować wskaźniki makroekono -miczne świadczące o stanie gospodarki.

___________________________________________________________________________________
Około 2000 lat temu pewien człowiek wypowiedział słowa, które po dziś dzień zachowały swoją prawdziwość:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,


jaki zadaje sobie pod słońcem?


Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,


a ziemia trwa po wszystkie czasy.


Słońce wschodzi i zachodzi,


i na miejsce swoje spieszy z powrotem,


i znowu tam wschodzi.


Ku południowi ciągnąc


i ku północy wracając,


kolistą drogą wieje wiatr


i znowu wraca na drogę swojego krążenia.


Wszystkie rzeki płyną do morza,


a morze wcale nie wzbiera;


do miejsca, do którego rzeki płyną,


zdążają one bezustannie.


Mówienie jest wysiłkiem


nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.


Nie nasyci się oko patrzeniem


ani ucho napełni słuchaniem.


To, co było, jest tym, co będzie,


a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:


więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.


Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:


"Patrz, to coś nowego" -


to już to było w czasach,


które były przed nami.


Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli


ani też o tych, co będą kiedyś żyli,


nie będzie wspomnienia u tych,


co będą potem."Księga Koheleta, s. 1

Chciwość
Forex
Spekulacja

Z owych głębokich spostrzeżeń wynika, że nie zmienia się również natura ludzka. W oparciu o tę prawdę swoją renomę w dziedzinie ekonomii zbudowało w naszych czasach czterech ludzi: Artur Pigou, Charles H. Dow, Bernard Baruch i Ralph Nelson Elliott.

Strach
Mechanizm
Dług
Kto handluje walutami?

AKTUALNOŚCI


Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Strona główna | Inwestycja | AT narzędzia: | Rynki | Dowody | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
monitoring pozycji